Geçmişte bir ölçüye kadar kapalı bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaret uygulamaları, güvenli olmakla birlikte maliyeti oldukça yüksek sistemlerdir. Günümüzde, açık bilgisayar ağı olan internet, elektronik ticaret için çok daha uygun bir altyapıdır.

İnternet aracılığıyla, artık kapalı yapıdan açık yapıya geçerek küreselleşen ağların getireceği avantajlardan yararlanılmaktadır. Bu da, özellikle KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin) dünya ticaretinde daha fazla yer almalarına imkan sağlamaktadır.

Bununla birlikte portal uygulamalarını sadece e-ticaret başlığıyla sınırlandırmak yanlıştır. B2B, ürün ve üretim yönetim sistemleri ile birlikte pek çok masaüstü yazılımı web ortamına uygun şekilde modellenebilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilmektedir.

Firmamız yazılım konusundaki tüm tecrübelerini özellikle son 8 yıldır bu konular doğrultusunda ilerletmektedir.

Portfoyümüzde Neler Var ?

  • Kargo takip ve yönetim
  • Üretim planlama
  • E-Ticaret
  • B2B Portalı

Bu konuda örnek çalışmalarımız :